1

No 11. līdz 26. jūnijam Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.21/22 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā"”

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikuma, saistošie noteikumi tiek precizēti, svītrojot punktus, kuros iekļauta prasība par piekrišanu personas datu apstrādei.    

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekti ir publicēti  tīmekļa vietnē www.ropazi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošo noteikumu projekti (https://www.ropazi.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti).

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: