Projekti Sabiedrības līdzdalība Aptauja
1

Ropažu novada pašvaldība, kopš 2022. gada organizē sabiedrības līdzdalības projektu konkursu, šim mērķim pašvaldības budžetā atvēlot 100 000 EUR gadā. 

Aicinām nobalsot par 2024. gada konkursā iesniegtajiem projektu pieteikumiem, kurus konkursa komisija ir izvirzījusi sabiedrības balsojumam. Kopā saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem 6 ir nodoti sabiedrības balsojumam.

Pirms balsošanas aicinām iepazīsties ar plašāku informāciju par katru no projektiem: https://www.ropazi.lv/lv/sabiedribas-lidzdalibas-budzetam-pieteiktie-projekti-2024

Balsojums notiek līdz 3. maijam, šeit: https://ej.uz/sabiedribaslidzdalibasprojekti2024

Lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā, Pašvaldību likums paredz līdzdalības budžetu, kas tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, kurus īsteno pašvaldība.