1

No 19. jūnija līdz 4. jūlijam Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22/23 “Ropažu novada pašvaldības nolikums”, termiņš viedokļa iesniegšanai no 19.06.2024.-04.07.2024.

Grozījumu nepieciešams veikt, jo stājušies spēkā Ropažu novada pašvaldības domes 2024.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr. 23/24 “Par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošanas kārtību”, kuru 3. punkts nosaka komisijas nosaukumu “Interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija”.

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekti ir publicēti  tīmekļa vietnē www.ropazi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošo noteikumu projekti (https://www.ropazi.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti).

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: