Bibliotēkas
1

Izstādes autore ir māksliniece, Ogres Cen­trālās bibliotēkas grāmatu labotāja, Lie­ne Kābele, kas ir atradusi veidu, kā ne­vajadzīgām grāmatām piešķirt otru mūžu, pārveidojot tās, izmantojot origami un ori­moto tehniku. Termins «orimoto» cēlies no japāņu valodas un nozīmē «grāmatu locī­šana».

Liene Kābele strādā Ogres Centrāla­jā bib­liotēkā un nodarbo­jas ar grāmatu labošanu — atjauno visvairāk la­sī­tās, nolietotās grāmatas, kā arī pirms nonākšanas bibliotēkas grāmatu plauktos sagatavo jaunās grāmatas.

Liene atklāj, ka dažādu formu locīšanai jāizvēlas pareizās grāmatas — ar noteiktu lappušu skaitu, noteikta biezuma lapām — jo plānāka lapa, jo zīmējums veidosies lēnāk, bet var izstrādāt sīkākas nianses. Lienes galvenie darba rīki ir grāmata, šķē­res, zīmulis, lineāls, no tēva mantots priekš­mets — neass skalpelis un viņas pa­šas veiklie un pacietīgie pirksti. Kad no­teiktā forma ir izveidota, Liene apstrādā grāmatas vāku, lai nebūtu redzams, kāda autora un satura ir šī grāmata. Izdekorē ar lentu, kas fiksē grāmatu noteiktā atvēru­mā.

Vangažu pilsētas bibliotēkā oktobrī viesojas lieli un mazi interesenti: PII “Jancis” 3.grupa un sk.R.Gabruševa, A.Mika – Larionova; Vangažu vidusskolas pirmsskolas 0.a klase un sk.R.Šmite, N.Karpova; 0.b klase un sk.S.Kovaļčuka, N.Jakovļeva; 0.c klase un sk.T.Meikšāne; 1.a klase un sk.I.Zablocka, D.Bukeika. Aplūkojot izstādi, bērni varēja uzzināt dažādus interesantus faktus:

  • origami izveidojies Japānā 17.gs beigās un Eiropā savu popularitāti guva 20.gs 1.pusē, kad tā kļuva par modernās mākslas formu
  • šīs mākslas mērķis – lokot pārveidot papīru vai līdzīgu materiālu par pabeigtu skulptūru
  • origami neizmanto līmi un šķēres, tā pamatā izmanto kvadrātveida papīru
  • šī locīšanas māksla agrāk bija pieejama tikai augstākās sabiedrības pārstāvjiem, kur šo prasmi uzskatīja par smalkā toņa pārzināšanu
  • ir dažāda veidi: klasiskais, animētais, moduļu un slapjais origami
  • vispopulārākais origami modelis ir dzērve, kuras izgatavošanā izmanto viena toņa papīru

Ikviens izstādes apmeklētājs varēja pārliecināties, ka informatīvo mūžu nokalpojušie iespieddarbi Lienes Kābeles rokās ir kļuvuši par radošo darbu pērlēm. Apbrīna un pārsteigums ir cilvēku sejās, skatoties šos darbus.

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv