Bibliotēkas Kultūra
1

“Rudens sarunājas ar zīlēm un āboliem, kļavu lapas sačukstas par mīlestību, aprunā cita citu, un tava dvēsele rudenī skanēt skan…” /S.Radiņa/ Klāt atkal septembris ar Dzejas dienām, ar jauniem dzejoļiem un grāmatām, ar jaunu dzejnieku paaudzi. Ropažu novada iedzīvotāji ar prieku piedalījās muzikālā dzejas autobusa 3.ceļojumā, kas apstājās dažādās pieturvietās: Garkalnē, Ulbrokā, Sauriešos, Zaķumuižā, Ropažos un Vangažos.

Dzejas dienas ir svētki klausītājiem un arī dzejniekiem, kas atstāj pēdas, iedvesmu, radošo domu lidojumu par atmiņā saglabātajiem dabas iespaidiem, par īpatniem gadījumiem, romantiku, saskarsmi ar citiem vai par ko citu pieredzēto, un šie dzīves notikumi skaisti ievīti kā pērles dzejas rindās… rudens lapkriša un pārdomu laikā.

Ar prieku iepazinām Ropažu novadā dzīvojošos dzejniekus: Gunitu Krilovu, Ivetu Razgali, Eviju Gulbi un Jenny May. Dzejas pieturās interesentiem bija sarunas, jautājumi un atbildes, kas savstarpējā ieinteresētībā mijās. Klausītāji ar prieku degustēja dzejoļus dažādās noskaņās un mājup devās ar pozitīvām emocijām. Rudens elpas vieglumā sev dzejas prieku dāvājām.

Paldies visiem dalībniekiem par kopā būšanu un jauko atmosfēru!

Paldies Ropažu novada pašvaldībai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā!

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv