Pašvaldība Pakalpojumi
1

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks" informē, ka ar 29.05.2024. ir stājušies spēkā Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19/24, Ulbrokā 2024. gada 15. maijā “Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"”, kas apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes 15.05.2024. sēdes lēmumu Nr. 3250 (prot. Nr. 94/2024) un izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.

Aģentūra vērš uzmanību uz ūdensapgādes un pakalpojuma tarifa izmaiņām. Jaunie tarifi stāsies spēkā no 01.06.2024.:

  • ūdensapgādes pakalpojums – 1,3800 EUR/m3 bez PVN;
  • kanalizācijas pakalpojums – 1,8519 EUR/m3 bez PVN.