Pašvaldība Pakalpojumi
1

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 29.decembrī saņēma PSIA “VANGAŽU AVOTS”, iesniegumu ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Vangažu pilsētā, Ropažu novadā, un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, un 2023.gada 6.martā, 20.martā un 24.martā – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētus tarifu projektus.

Regulators ir izvērtējis tarifu projektus un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “VANGAŽU AVOTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Regulatora padome nolēma apstiprināt SIA “VANGAŽU AVOTS” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Vangažu pilsētā, Ropažu novadā:

  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,37 EUR/m3.

Jaunie tarifi stāsies spēkā no 2023. gada 1. maija.