Pašvaldība Sociālais atbalsts
1

Valsts mājsaimniecībām segs daļu no izdevumiem, kas strauji pieaug energoresursu sadārdzinājuma dēļ. Atbalsts tiks piešķirts centralizēti, samazinot rēķinus par gāzi apkurei un siltumapgādi.

No 1. oktobra pieteikšanās atbalsta saņemšanai elektroniski e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv

Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 30 eiro/mWh (t.i. 0,030 eiro/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/ mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments no šā gada 1.oktobra (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments no šā gada 1.oktobra (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.m3)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums

Pieteikšanās atbalsta saņemšanai elektroniski e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv

Ropažu novada Sociālais dienests no 2022. gada 1. oktobra pieņems iesniegumus. 

1