Vide Konkursi
1

26. augustā, ar laureātu apalvošanu Līgo parkā, noslēdzās konkurss “Ropažu novada sakoptākā sēta 2023”.

Konkurss jaunajā Ropažu novadā notika pirmo reizi, kopā tika pieteikti 6 objekti – četras privātmājas, viens daudzdzīvokļu mājas pagalms un viena iestāde.

Konkursa komisija apmeklēja visus īpašumus un vērtēja saskaņā ar konkursa nolikumu pēc 6 kritērijiem - kopiespaids, funkcionalitāte, plānojuma un telpiskā kompozīcija, ekoloģiskums, kopšanas kvalitāte un oriģinalitāte. Komisijai uzdevums nebija viegls, jo katram īpašumam piemita kāda nianse, noskaņa un saimnieka individuālais piegājiens.

Tā kā divās kategorijās tika saņemts pa vienam pieteikumam, konkursa žūrija nolēma piešķirt veicināšanas balvas - kategorijā “Daudzdzīvokļu mājas pagalms” īpašumam Vidzemes prospektā 4, Zaķumuižā, Ropažu pagastā; kategorijā “Pakalpojumu, ražošanas vai sabiedrisks objekts” iestādei PII “Pienenīte”, Ulbrokā, Stopiņu pagastā.

Kategorijā “Savrupmāja pilsētā vai ciemā” 1.vieta tika piešķirta īpašumam Zemzaru ielā 10, Vālodzēs, Stopiņu pagastā; 2.vieta īpašumam Baznīcas ielā 4, Ropažos; un 3.vieta īpašumam Ošu ielā 9b, Vālodzēs, Stopiņu pagastā. Visi laureāti saņēma pateicības rakstus un dāvanu kartes saskaņā ar konkursa nolikumu.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem. Paldies konkursa komisijai par atbildīgi veikto darbu.

Mūsu novadā ir daudz sakoptu īpašumu – privātmāju, lauku sētu, daudzdzīvokļu māju pagalmu un balkonu, iestāžu un uzņēmumu teritorijas, tāpēc aicinām piedalīties konkursā nākamgad, lai kopīgi varam novērtēt katra ieguldīto darbu.