Aktualitāte Darbi Ceļi
Sunīšu iela

Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas 2024. gada 9. janvārī atklāta Mārtiņrožu iela Sunīšos, Garkalnes pagastā.

Būvdarbi sākti 2022. gada septembrī un pabeigti 2023. gada oktobra beigās, saskaņā ar SIA "Vertex projekti" izstrādāto projektu.

2779 metru garumā ielai uzklāts asfaltbetona segums, izbūvēta gājēju ietve un labiekārtota pieguļošā teritorija.

Būvniecības kopējās izmaksas sastāda 1 291 334,66 EUR, darbi veikti pašvaldības budžeta ietvaros.  Būvdarbus veica AS “A.C.B” un būvuzraudzību veica SIA "H2R".

Lielās Juglas krasta nogāzes nostiprināšanas darbi tiks veikti vasaras mazūdens periodā no 2024. gada 21. jūnija, saskaņā ar Valsts vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem - draudzīgā veidā un atbilstoši rekomendācijām zivju resursiem nodarīto zaudējumu samazināšanai. Krasta nostiprināšanas darbus veiks AS “ACB”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “H2R”, projekta autors un autoruzraugs SIA “Vertex Projekti”.