Palienas iela

2021. gada 18.augusta Ropažu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt pašvaldības nozīmes ielas statusu Palienas ielas un Lejaskulpju ielas daļai, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā saskaņā ar grafisko pielikumu:

Palienas ielas posms (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80960010457, 80960010603, 80960010692, 80960010693, 80960010694, 80960010695, 80960010696, 80960010697, 80960010698, 80960010700, 80960010702) un Lejaskulpu ielas posms (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960010457)