Pašvaldība
Informatīvi

Ropažu novada domes 27.10.2021. sēdē tika pieņemts lēmums Nr.328 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Strēlnieku ielas daļai, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (prot. Nr.14/2021,33.§) noteikt pašvaldības nozīmes ielas statusu Strēlnieku ielas posmam, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Strēlnieku ielas posms (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80960080268, 80960080044, 80960080439 un 80960080024).