Pašvaldība
1

27. septembrī notika Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izstrādes darba grupas kārtējā sanāksme, kuru vadīja Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, piedalījās priekšsēdētājas vietnieki, pašvaldības deputāti, pašvaldības speciālisti - darba grupas locekļi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ādažu novada pašvaldības, Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes, Rīgas plānošanas reģiona, Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika apspriesti vairāki tālākās darbības scenāriji, iedzīvotāju aptaujas un sabiedriskās apspriešanas norise. Darba grupa nolēma virzīt tālāk jautājuma izskatīšanu pašvaldības domes Attīstības komitejas sēdē, kura notiks 10. oktobrī.