Bibliotēkas
KM grāmatu iepirkums

2021. gada vasarā kļuva zināms, ka Ministru kabinets izskata Kultūras ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari. Atbalsts nodrošināja finansējumu programmas "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām" īstenošanai - 300 000 eiro apmērā jau otro gadu pēc kārtas. Iepirkumam tika pieteiktas 791 grāmata no 45 izdevējiem gan kā fiziska, gan kā juridiska persona, kas nodarbojas ar izdevējdarbību Latvijā. 

Pateicoties literatūras un nozaru ekspertu komisijas un konsultantu aktīvam darbam, izstrādājot kritērijus izdevumu atlasei, izvērtējot un atlasot piedāvājumu programmas ietvaros sagatavotajai kolekcijai, rudens pusē publiskās bibliotēkas piešķirtās summas ietvaros izvēlējās grāmatas un nepieciešamo eksemplāru skaitu. Gada nogalē, organizējot grāmatu saņemšanu un saskaņošanas kārtību, arī Ropažu novada pašvaldības septiņas bibliotēkas ir saņēmušas Kultūras ministrijas programmas atbalsta ietvaros iepirktas 243 grāmatas par kopējo summu 2671,61 EUR vērtībā.

Latvijas valsts finansētā un LNB īstenotā projekta “Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām” ietvaros arī šajā gadā ir vairāki ieguvumi - atbalstīta grāmatniecības nozares izdevējdarbība, tostarp, grāmatu autori, ilustratori un tulkotāji, pēc ekspertu ieteikuma papildināti Latvijas publisko bibliotēku krājumi ar augstvērtīgiem pēdējo trīs gadu laikā izdotiem izdevumiem, iepriecināts lasītājs, saglabājot un pilnveidojot savstarpējo saikni izdevējs – rakstnieks – lasītājs, kā arī veicināta augstvērtīgas literatūras un kvalitatīvas rakstniecības pieejamība, novērtēts – izglītots, domājošs lasītājs. Ulbrokas bibliotēkas kolekcijas piedāvājums skatāms tīmekļa vietnē
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/jaunako-gramatu-apskats un izgūstams klātienē. 

Programmas ietvaros iegūtie jaunieguvumi rodami visās Ropažu novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās - Garkalnē, Upesciemā, Ropažos, Zaķumuižā, Sauriešos, Ulbrokā un Vangažos. Lasošajiem iedzīvotājiem vēlam nenogurstošu lasīt prieku un lasīt gribu, satiekot savu bibliotekāru un ierasto grāmatu vidi, kas allaž liek smaidīt, iet gaismas un pašatklāsmes virzienā.