Ukrainas atbalstam
1

2022.gada 13.decembrī stājās spēkā  2022. gada 8. decembra likums "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā" un tika pagarināta primārā atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz 2023. gada 30. jūnijam, kas nozīmē, ka izmitināšanas nodrošināšana līdz 120 dienām un pārtikas nodrošināšana 30 dienas paliek spēkā un ir terminētas ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Ja persona bija iesniegusi atlīdzības pieprasījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.prim panta ietvaros un starp izmitināmām Ukrainas civiliedzīvotāju personām kāda atbilst iepriekš minētā panta 1 divi prim daļā minētajai kategorijai, lūgums iesniegt Ropažu novada pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu pagarināt atlīdzības izmaksu par noteiktiem Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz izmitināšanas brīdim, kas nav ilgāks par 2023.gada 30.jūniju.

Jautājumu gadījumā vērsties pie Ropažu novada pašvaldības vecākās juristes Vinetas Neijas - tālr. 67800923.