Pašvaldība
1

Ropažu novada pašvaldība informē, ka no 24. maija līdz 28. maijam Garkalnes pagasta iedzīvotāji savās pasta kastītēs saņems pašvaldības sagatavotu informatīvu materiālu – pārskatu par iedzīvotāju iespējām un atbalstu dažādās dzīves jomās, Ropažu un Ādažu pašvaldībās, kā arī nozīmīgākajiem projektiem Garkalnes pagasta attīstībā. Informatīvais materiāls pieejams arī Ropažu novada mājas lapā www.ropazi.lv.

Savukārt no 2023.gada 5.jūnija līdz 2023. gada 22. jūnijam ikvienam Ropažu novada iedzīvotājam, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu un vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms aptaujas sākuma ir deklarējis savu dzīvesvietu Ropažu novadā vai kuram pieder nekustamais īpašums Garkalnes pagastā,  būs iespēja izteikt savu viedokli aizpildot aptaujas anketu par Garkalnes pagasta sadalīšanu un administratīvo robežu grozīšanu. Aptaujas anketu elektroniski būs iespējam aizpildīt tiešsaistē, autorizējoties sabiedrības līdzdalības portālā www.manabalss.lv vai platformā www.lemejs.lv, kā arī klātienē, piecās Ropažu novada pašvaldības iestādēs:

  • Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts;
  • Ropažu pagasta teritoriālajā pārvaldē, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts;
  • Vangažu pilsētas teritoriālajā pārvaldē, Meža iela 1, Vangaži;
  • Garkalnes pagasta teritoriālajā pārvaldē, Brīvības gatve 455, Rīga;
  • Garkalnes bibliotēkā, Vidzemes šoseja 33b, Garkalnes pagasts.

Informatīvais materiāls un aptaujas anketa sagatavota Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna ietvaros, kas pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28. punktā noteiktā izpildi un atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vērtē un salīdzini! Izlem gudri!