Bibliotēkas
Vangažu pilsētas bibliotēka
Foto - G.Keiša. Vangažu vidusskolas 0.b klase, skolotājas N.Jakovļeva, R.Koņonko.

Vangažu pilsētas bibliotēkā 9.01. – 31.01. ir apskatāma bērnu grāmatu ilustratores ceļojošā interaktīva darbu izstāde “Agijas tēlu pasaulē”. Šī izstāde ceļo pa visu Latviju, un Vangažos tā ir jau 30.vieta. Uz izstādes aplūkošanu, aktivitātēm un izzinošām izklaidēm bibliotēkā viesojās gan lieli, gan mazi skatītāji: Vangažu vidusskolas 0.a klase un sk. T.Meikšāne, 0.b klase un sk. N.Jakovļeva, R.Koņkova, 0.c klase un sk. L.Brizga, 1.a klase un sk. L.Nagle, 2.a klase un sk. O.Suta, kā arī Vangažu PII “Jancis” 3.grupa un sk. R.Gabruševa, A. Mika- Larionova.

Bērniem izstādē bija dažādas aktivitātes:

  • aplūkoja mākslinieces gleznu izstādes ar dažādiem pasaku motīviem,
  • aplūkoja Agijas Stakas pašas sarakstītās grāmatas,
  • aplūkoja ilustrētās mācību grāmatas Mūzikā 1.-9.klasei
  • aptaustīt varēja pasakas varoņus 3 sivēntiņus, pelēko vilku, kazlēnus
  • ar pasaku varoņiem varēja kopīgi pašbildi (selfiju) nofotografēt
  • bērni klausījās dažādas pasakas, ko skolotāja skaļi priekšā lasīja
  • domāja pasaku varoņiem vārdus un kas viņi tādi ir, jo ar lielu fantāziju māksliniece tos bija uzzīmējusi
  • bērni atšifrēja noslēptos mājas logos pasaku varoņus pēc to rakstura īpašībām (viltīgs, lielīgs, čakls, ļauns u.c.)
  • bērni iejutās mākslinieka lomā un pārsteidza mūs ar saviem zīmējumiem par pasaku “Trīs sivēntiņi”
  • bērni pa pāriem strādāja kopā un krāsoja meditatīvos zīmējumus - mandalas

Bibliotēkā bija iespēja iepazīt un paņemt līdzi lasīšanai daudzas mākslinieces ilustrētās grāmatas. Paldies māksliniecei par skaisto izstādi, kas skatītāju acīs un sirdīs ienesa prieku un pozitīvas emocijas!

Vangažu pilsētas bibliotēka
Foto - G.Keiša. Vangažu vidusskolas 1.a klase, skolotāja L.Nagle.
Vangažu pilsētas bibliotēka
Foto - G.Keiša. Vangažu vidusskolas 0.a klase, skolotāja T.Meikšāne.
Vangažu pilsētas bibliotēka
Foto - G.Keiša. Vangažu vidusskolas 1.a klase, skolotāja L.Nagle.