Pakalpojumi Pašvaldība
t2

Informējam, ka dabasgāzes biržas cenas indekss 2021.gada decembra mēnesī TTC ICE bija 81,307 EUR/MWh bez PVN, līdz ar to Ropažu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” aprēķinātā komponente siltumenerģijas gala tarifam decembrī bija 116,47 bez PVN EUR/MWh, jāņem vērā, ka decembra tarifs ir zemāks par novembra tarifu, bet ņemot vērā decembra vidējos temperatūras rādītājus patērētais dabasgāzes apjoms ir lielāks, līdz ar to procentuāli pieaugs rēķinu apmērs par decembra saņemto pakalpojumu (2022.gada janvārī izsūtītie rēķini).

2022.gada janvāra dabasgāzes biržas cenas indekss TTC ICE ir 115.98 EUR/MWh bez PVN, siltumenerģijas gala tarifu aprēķināt varēs pēc dabasgāzes patēriņa apjoma.

Periods

Dabasgāzes cena bez PVN  EUR/MWh

Dabasgāzes patēriņa apjoms

Siltumenerģijas tarifs bez PVN , EUR/MWh

Novembris, 2021

92,21

2920,42

132,76

Decembris, 2021

81.11

3926,33

116,47

Janvāris,

2022

 

115.98

 

-

siltumenerģijas gala tarifu aprēķināt varēs pēc dabasgāzes patēriņa apjoma

Visi Aģentūrā saņemtie piedāvājumi līdz 15.12.2021. fiksētas cenas robežā bija vidēji EUR 120,00 – 130,00 bez PVN par 1 MWh, kas attiecīgi ir dārgāki par janvāra dabasgāzes biržas cenu, tāpēc tika noteikts iegādāties dabas gāzi par biržās zemāko cenu janvāra mēnesim 115,98 bez PVN EUR/MWh. Tarifs būs atkarīgs no laika apstākļiem un reālā gāzes patēriņa.

Pēc ilgstošām sarunām ar dabasgāzes piegādātājiem un to sniegto cenu piedāvājumu, ar 01.02.2022. līdz 30.04.2022. dabasgāzes cena būs fiksēta, proti, EUR 84,80 bez PVN par 1MWh, attiecīgi ir jāņem vērā, ka papildus dabasgāzes cenai tiek aprēķinātas normatīvo aktos noteiktās komponentes. Paralēli 29.12.2021. Iepirkuma uzraudzības birojam ir nosūtīts paziņojums par atklātu konkursu dabasgāzes piegādei, ja netiks saņemtas nolikuma pārsūdzības un citi ieinteresēto piegādātāju jautājumi, piedāvājumu atvēršanas sēde plānojas 01.03.2022.

Dabasgāzes tirgotāju maiņu noteic Ministru kabineta noteikumi Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. Saskaņā ar Noteikumiem lietotājam ir tiesības mainīt dabasgāzes tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam, savukārt, dabasgāzes tirgotājam līdz tā paša mēneša 20.datuma ir tiesības atteikties no šī lietotāja.

 Ja tirgotājs līdz 20.datumam nav atteicies no jaunā lietotāja, tad līdz tā paša mēneša 25.datumam Sadales sistēmas operators informē par to esošo tirgotāju, un ar nākamā mēneša 1.datumu lietotājs būs nonācis pie jaunā tirgotāja. Ropažu novada pašvaldības speciālists 04.01.2022. Latvijas Pašvaldību savienībai ir sniedzis priekšlikumus:

  1. uz laiku apturēt Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” atrunu par lietotāju maiņas ierobežojumiem, jo saskaņā ar Noteikumiem lietotājam ir tiesības mainīt dabasgāzes tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam, savukārt, dabasgāzes tirgotājam līdz tā paša mēneša 20.datuma ir tiesības atteikties no šī lietotāja. Ja tirgotājs līdz 20.datumam nav atteicies no jaunā lietotāja, tad līdz tā paša mēneša 25.datumam Sadales sistēmas operators informē par to esošo tirgotāju, un ar nākamā mēneša 1.datumu lietotājs būs nonācis pie jaunā tirgotāja.

Veicot izmaiņas minētā normatīvā, vai apturot ierobežojumu uz laiku, pasūtītājam pastāv iespēja efektīvi noslēgt darījumu, ja tas ir saņēmis izdevīgu cenu.

  1. izskatīt iespēju pašvaldībām, to aģentūrām, kapitālsabiedrībām dabasgāzes un elektroenerģijas iepirkumus veikt dinamiskā iepirkumu sistēmā, kas nodrošina vienlīdzīgu informācijas apriti;
  2. izskatīt iespēju valstij veikt centralizētu iepirkumu darbasgāzes un elektroenerģijas iegādei kā kritēriju izvēloties vispārīgās vienošanās pamatprincipus un teritoriālo iedalījumu, vērtējot tirgus ekonomisko stāvokli;
  3. izstrādāt un paredzēt atbalsta shēmu dabasgāzes un elektroenerģijas fiksētās cenas iespēju noteikšanu valsts līmenī, kompensējot starpību starp biržas cenu un gala patērētāju šī gada apkures sezonā, lai nodrošinātu galapatērētāja maksātspēju (kompensācijas jēdziens ir plašāks nekā tikai tarifu starpības kompensēšana vai ikgadēja saimnieciskās darbības zaudējumu segšana);
  4. noteikt atbalstu pašvaldībām papildus apkures sistēmu izveidošanai, paredzot finansējuma piešķiršanu projektu izpildēs, kas saistītas ar apkures iespēju apgūšanu;
  5. līdz apkures sezonas beigām piemērot samazinātu nodokļu likmi dabasgāzei.

Latvijas Pašvaldību savienība 05.01.2022., pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības sniegtajiem priekšlikumiem ir izsūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Šobrīd Ropažu novada pašvaldības speciālists piedalās sarunās ar Latvijas Pašvaldību savienību, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju, lai rastu risinājumus enerģētiskajai nabadzībai, jo dabasgāzes iegādes problēma ir aptverama lielākā mērogā, visas Latvijas teritorijā. Aktualitāte ir pārskatīt enerģētiskās nabadzības definīciju, paredzot valsts atbalstu  mājsaimniecībām, kuru izdevumi par energoresursiem pārsniedz 10% no mājsaimniecību izdevumiem un maksa par siltumapgādi gada laikā pieaugusi par vairāk nekā 25% , tai pat laikā izskatīt jautājumu, kas attiecas uz valsts mediānā ekvivalenta noteikšanu energopakalpojumu pieejamībai cenas ziņā.

Tātad, sākot ar februāra mēnesi PA “Saimnieks” ir noslēgts līgums par fiksēto dabasgāzes cenu 84,80 bez PVN EUR/MWh, izmaiņas rēķinos būs saistītais tikai ar laika apstākļiem un dabas gāzes reālo patēriņu, bet ne ar biržas cenas svārstībām. Lūdzam būt saprotošiem par esošo situāciju, vērsties Sociālajā dienestā pēc palīdzības un konsultācijas par mājokļu pabalstiem, jo, lai saņemtu atbalstu, nav jābūt maznodrošinātas personas statusam, bet jāpaliek noteiktam ienākuma slieksnim pēc nomaksātiem ar mājokli saistītiem maksājumiem. Katras mājsaimniecības individuālā situācija tiks izvērtēta, kā arī šobrīd strādājam vēl pie izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos, kas palielinās mājokļa pabalsta iespējas plašākam iedzīvotāju skaitam. Izmaiņas plānojam iesniegt uz nākamo Domes sēdi. Tālrunis uzziņām par palīdzības saņemšanas iespējām t.28072555.

Tāpat turpināsim darbu ar Latvijas Pašvaldību savienību un ministrijām par iespējamiem risinājumiem un valsts atbalstu šādā situācijā, kad pašvaldība nevar ietekmēt energoresursu cenu kāpumu, kas būtiski ietekmē ikvienu iedzīvotāju.


Maksims Griščenko
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors