Atbalsts Sociālais atbalsts
1

Piesakies un saņem valsts atbalstu malkas izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai - atbalstam par malku, kas iegādāta no 2022. g. 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ar čeku, var pieteikties līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Katra mājsaimniecība var pieteikties vienlaikus uz vairākiem atbalsta veidiem

Apstiprinot grozījumus “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”Ministru kabinets un Saeimā atbalstīti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no iegādes cenas, kas pārsniedz 40 EUR/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Vienlaikus rasts finansējuma avots un valdība konceptuāli vienojusies par četriem mēnešiem, t.i. līdz 2023. gada 30. aprīlim, pagarināt palielinātu atbalstu visām aizsargātā lietotāja grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm, mazturīgām mājsaimniecībām un citiem, kas jau ir spēkā kopš 2021. gada novembra. Kā zināms, 2021. gada nogalē valdība lēma no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim, ņemot vērā augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma proporcionalitāti, noteikt šādu atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai  (personai) – 15 EUR;
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR;
  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR;
  • daudzbērnu ģimenei – 20 EUR.

Kā informēts iepriekš, Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs. 2021. gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām.

Plašāk šeit: https://www.em.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona?fbclid=IwAR1DaUkH6aQulxv9NEgvEIQilA4keNmuSHNtkql_qyI7Ra1RZoJITKjByws