Pašvaldība Ukrainas atbalstam
1

Lai palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājiem vieglāk atrast mājokli Ropažu novadā, Ropažu novada pašvaldība aicina Ropažu novada iedzīvotājus pieteikt mājokļus, kuri pieejami Ukrainas civiliedzīvotājiem īrei vai bez maksas.

Pieteikties var aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/ii62

Izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus sev piederošā mājoklī Ropažu novadā, mājokļa īpašnieks var lūgt atlīdzību atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju likuma 7.1 pantam (vairāk informācijas https://www.ropazi.lv/lv/ukrainas-iedzivotaju-atbalstam-dlya-pidtrimki-gromadyan-ukraini), vai slēgt trīspusējo līgumu, līgumslēdzējpuses – Ukrainas civiliedzīvotājs (īrnieks), izīrētājs un Ropažu novada pašvaldība,  vai mājokļa īpašniekiem slēdzot divpusējos īres līgumus ar Ukrainas civiliedzīvotāju, ir iespējams pieteikties mājokļa pabalstam, ko piešķir Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (vairāk informācija pa tālr. 67910792 vai rakstot e-pastā: socialais.dienests@ropazi.lv )

Jautājumu gadījumā par anketas aizpildīšanu un izmitināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem vērsties pie Ropažu novada pašvaldības vecākās juristes Vinetas Neijas - tālr. 67800923.