Uzņēmējdarbība
1

Iesaistoties ikgadējās Pasaules uzņēmējdarbības nedēļas iniciatīvā "Uzņēmēju pieredzes dienas", Patentu valde aicina uzņēmējus 16. novembrī izmantot iespēju un satikt klātienē rūpnieciskā īpašuma (RĪ) ekspertus, lai uzzinātu vairāk par dažādiem ar RĪ aizsardzību saistītiem jautājumiem un būtiskām niansēm, kas var noderēt uzņēmējdarbībā.

Uzņēmēji Patentu valdes telpās, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, ir gaidīti 16. novembrī, laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš aizpildot pieteikuma anketu vietnē www.pieredzesdienas.lv. Visas Atvērto durvju dienas laikā būs pieejamas individuālas bezmaksas konsultācijas, kurās padomus sniegs eksperti RĪ jomā - preču zīmes, dizainparaugi un patenti.

"2022. gadā veicot pētījumu par Latvijas uzņēmēju informētību intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, atklājās, ka vietējie komersanti nav īpaši aktīvi šo tiesību aizsardzībā, kā arī lielākā daļa savas zināšanas par šo jomu vērtēja kā nepilnīgas. Patentu valdes viena no funkcijām ir sabiedrības, tostarp, uzņēmēju izglītošana par intelektuālā īpašuma, īpaši rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nozīmi, tāpēc aicinu ikvienu uzņēmēju, kam rūp sava intelektuālā īpašuma aizsardzība, izmantot šo iespēju un vienas dienas laikā satikties ar Patentu valdes dažādu jomu ekspertiem un uzlabot savas zināšanas un izpratni," pauž Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Šīs dienas laikā arīdzan paredzētas tematiskās sarunas par intelektuālā īpašuma atpazīšanu, finansiālā atbalsta saņemšanu rūpnieciskā īpašuma aizsargāšanai, preču zīmju reģistrēšanu un kļūdām, no kā būtu jāizvairās, kā arī dalībniekiem būs iespēja saņemt ekspertu atbildes uz jautājumiem par dizainparaugu reģistrēšanu un izgudrojumu aizsardzību - patentu pieteikšanu. 

Pieteikšanās pieredzes dienām un individuālajām konsultācijām vietnē www.pieredzesdienas.lv. Neskaidrību un papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Māru Vilciņu, Patentu valdes projekta vadītāju, rakstot uz e-pastu mara.vilcina@lrpv.gov.lv.

Uzņēmēju pieredzes dienas rīko AS “Swedbank" sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Plašāka informācija par Ikgadējo Pasaules uzņēmējdarbības nedēļu pieejama iniciatīvas tīmekļvietnē: https://www.genglobal.org/gew.