PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 20.09.2023. pieņēma lēmumu Nr.2701 “Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Meļķerti”, “Pūpēži”, “Austeres” un “Amatnieku maģistrāle” Amatnieku ciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.76/2023,5.§). Lēmums pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25477.