Paziņojumi-attīstība
PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldība 2023.gada 7.februārī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija noradījusi, ka ar 2023.gada 7.februāri Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojums ir īstenojams.

Jaunais Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojums apskatāms valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26320.

Ar 2023.gada 7.februāri zaudē spēku Ropažu novada pašvaldības domes 2009.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu”.