Detālplānojumi – apstiprināšana
1

Ropažu novada dome 06.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1281 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Adatiņas”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot. Nr.42/2022, 10.§).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24183.