Informācija

Ņemot vērā, ka ir beidzies izsniegtā darba uzdevuma derīguma termiņš un līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu nav noslēgts, Ropažu novada dome 26.01.2022. pieņēma lēmumu Nr.646 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Segliņi”, Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.25/2022, 21.§).