PAZIŅOJUMI

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Vāveru iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu.

Ropažu novada dome 17.05.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2308 “Par detālplānojuma zemes vienībai Vāveru iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu” (prot.Nr.66/2023,11.§).

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27435

 

1