Detālplānojumi – apstiprināšana
PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 11.01.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1918 “Par detālplānojuma zemes vienībai “Ķibēni”, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot. Nr.57/2023,20.§).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25898.