Detālplānojumi – apstiprināšana
1

Ropažu novada dome 06.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1280 “Par detālplānojuma zemes vienībai Priedkalnu iela 17A, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot. Nr.42/2022, 9.§).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24190.