PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 8.marta sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.2097Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot.Nr.62/2023,20.§).

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26668.

1