PAZIŅOJUMI
Detālplanojums
(detālplānojuma teritorija atrodas Upesciemā starp Vilciņu, Kungu ielām un kādreizējiem zivju dīķiem)

Ropažu novada pašvaldības dome 25.01.2023. sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.1954 “Par detālplānojuma zemes vienībām “Golfa klubs ”Berģi”” un “Pūkas”, Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu” (prot.Nr.58/2023,12.§).

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_26195.