Informācija
1

Ropažu novada dome 28.09.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1590 “Par detālplānojuma zemes vienībām Ziedu ielā 35, Ziedu ielā 45, Ziedu ielā 65 un „Mašēni”, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.48/2022,17.§).

Detālplānojuma grozījumu risinājumi paredz pussalā starp Mašēnu ezeru un Lielo Juglas upi grozīt Promenādes ielas novietojumu, pārceļot to teritorijas vidusdaļā. Vienlaicīgi samazināts apgriešanās laukuma vajadzībām paredzētais sarkano līniju paplatinājums ielas galā. Ar detālplānojuma grozījumiem veiktas Promenādes ielas sarkano līniju izmaiņas pie zemes vienībām Promenādes iela 10, Promenādes iela 8 un Pastaigu iela 8A. Spēkā esošajā detālplānojumā pie minētajām zemes vienībām noteikts Promenādes ielas sarkano līniju paplatinājums, jo šai teritorijā atradās gāzesvadu elektroaizsardzības kabeļi un iekārtas. Pēc anodzemējuma pārbūves, šīs teritorijas iekļaušana ielas sarkanajās līnijās nav nepieciešama.

Detālplānojuma grozījumu publiskā apspriešana notiks no 17.10.2022. līdz 13.11.2022.

Ar detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23708 un izdrukas veidā foajē Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 07.11.2022. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/detalplanojuma_grozijumi

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 13.11.2022.

Papildus informāciju par detālplānojuma grozījumu risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daiga Gruzīte, e-pasts: daiga.gruzite@ropazi.lv , tālr. 67800936.

Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas numurs 40003404474, projekta vadītājs Ivo Narbuts, e-pasts: ivo@rp.lv, tālr. 26526565.