Informācija

Ņemot vērā, ka ir beidzies izsniegtā darba uzdevuma derīguma termiņš un līgums par plānošanas dokumenta izstrādi un finansēšanu nav noslēgts, Ropažu novada dome 26.01.2022. pieņēma lēmumu Nr.644 “Par lokālplānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamā īpašuma “Silvas”, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.25/2022, 19.§), lēmumu Nr.645 “Par lokālplānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamā īpašuma “Ciņi”, Rumbula , Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.25/2022, 20.§) un lēmumu Nr.646 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Segliņi”, Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.25/2022, 21.§).