paziņojumi-attīstība
Informācija

Ropažu novada pašvaldības dome 23.11.2022. pieņēma lēmumu Nr.1779 “Par Garkalnes novada domes 2019.gada 30.aprīļa sēdes lēmuma Nr.721 “Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem grozījumu izstrādi” atcelšanu” (prot. Nr.53/2022,19.§).