paziņojumi-attīstība
PAZIŅOJUMI

Paziņojums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.49/22 “Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1972 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.49/22 “Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.58/2023,32.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr.1/23 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.49/22 “Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2022.gada 26.oktobrī apstiprinātā Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos svītrots 49.punkts un 96.punkts izteikts citādākā redakcijā.

Ar jaunā Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26320.

Līdz par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministra rīkojuma par atļauju īstenot Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojumu izdošanai, Ropažu novadā Ropažu pagastā piemērojami Ropažu novada pašvaldības domes 29.04.2009. saistošie noteikumi Nr.10 “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu”.