Ropažu novada pašvaldības dome 24.01.2024. pieņēma lēmumu Nr. 2991 “Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai - Ropažu novada teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.85/2024, 6.§).