PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 12.07.2023. pieņēma lēmumu Nr.2506 “Par lokālplānojuma izstrādes, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, Dreiliņu ciema daļai transporta  infrastruktūras risinājumu precizēšanai Dzelzavas ielas posmam, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā pārtraukšanu” (prot. Nr.70/2023,10.§).

Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 13.04.2023. ir atļāvusi īstenot Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu grozījumus, kur jau ir precizēti transporta infrastruktūras risinājumi Dzelzavas ielas posmam, uzsāktā lokālplānojuma izstrāde šobrīd vairs nav aktuāla.