Informācija

Ņemot vērā, ka ir beidzies izsniegtā darba uzdevuma derīguma termiņš un līgums par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu nav noslēgts, Ropažu novada dome 26.01.2022. pieņēma lēmumu Nr.644 “Par lokālplānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamā īpašuma “Silvas”, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr.25/2022, 19.§).