PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 2023.gada 17.maijā pieņēma lēmumu Nr. 2309 “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā izstrādes pārtraukšanu” (prot.Nr.66/2023,12.§).

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22447.