Projekti
1

13. un 14. jūnijā projekta “Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (“Latvijas zaļie ceļi”, Nr. LVIII-069)  ietvaros notika pieredzes brauciens Valmieras un Limbažu novados. Līdzās Ropažu novada pašvaldības pārstāvjiem, pieredzes gūšanā piedalījās arī Balvu un Gulbenes novada pašvaldības, un Vidzemes Tūrisma asociācija.

Līdz šim Valmieras un Limbažu novadā paveiktie darbi zaļo ceļu attīstībā bija redzēti prezentācijās kopējās sanāksmēs, šoreiz divās intensīvās dienās bija iespēja dzīvē apskatīt Valmieras Zaļo ceļu posmu, kur novērojams, ka tiek domāts par drošību, piekļuvi, savienojošajiem posmiem pilsētā, kā arī apskatījām blakus esošās tūrisma vietas, kas var būt interesantas velobraucējiem, kuri izmanto bijušo dzelzceļa maršrutu (Zilā kalna apmeklētāju centru, Dikļu estrādi, laivošanas iespējas (bija iespēja pašiem izbaudīt arī nelielu Mazsalacas laivošanas posmu)). Limbažu novadā apskatījām izveidoto pirmo zaļo ceļu posmu, kas ved virzienā uz Puikuli, viesojāmies Z/S “Priedītes”, kur varējām ieskatīties piedāvātajos pakalpojumos, un veiksmīgajā pieredzē bijušās dzelzceļa līnijas izmantošanai un tūristu piesaistīšanas iespējām, kā arī apskatījām bijušo Alojas dzelzceļa staciju, kur šajā vasarā atvērta picērija. Noslēgums pieredzes braucienam bija bijušajā Rūjienas dzelzceļa stacijā, kur uzstādīts informācijas stends, uzgaidāmie soliņi un pašreiz atrodas bērniem un jauniešiem izklaides iespējas. Šeit vēl ir vieta turpmākai attīstībai.

Ņemot vērā gūto pieredzi, secināms, ka nepietiek tikai ar bijušās dzelzceļa līnijas pieejamības uzlabošanas un marķēšanas darbiem, jādomā arī pa drošību, savienojošajiem posmiem, papildus pakalpojumu sniegšanu tūristiem zaļo ceļu līnijas tuvumā (naktsmītnes, ēdināšanas iespējas, tūrisma objekti u.c.). 

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Ropažu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Lavia” (“Latvijas zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

1