Sociālais atbalsts Jauniešiem
1

Ropažu novada pašvaldība vienu reizi gadā sniedz atbalstu bērnu nometņu apmaksai 100 EURO apmērā:

  • daudzbērnu ģimeņu bērniem,
  • aizbildnībā esošiem bērniem,
  • audžuģimenē ievietotajiem bērniem,
  • ar celiakiju slimiem bērniem,
  • bērniem ar invaliditāti.

Lai pieteiktos atbalstam, aizpildi iesniegumu, tam pievieno līgumu ar nometņu organizatoru par bērna dalību nometnē un maksājumu uzdevumu par nometnes apmaksu (vai rēķinu par bērnu dalību nometnē) un iesniedz Sociālajā dienestā:

  • KLĀTIENĒ Sociālā dienesta pagastu vai Vangažu pilsētas nodaļās,
  • ELEKTRONISKI, iesūtot iesniegumu e-pastā socialais.dienests@ropazi.lv elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
  • PA PASTU, adresējot to kādai Sociālā dienesta pagasta vai Vangažu pilsētas nodaļai.

Iesnieguma veidlapa: Iesniegums līdzfinansējumam bērna dalībai nometnē

Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz Ropažu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 4/23, 08.03.2023, Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā .

Sociālais dienests

socialais.dienests [at] ropazi.lv