Izglītība
1

2024.gada 30. maijā Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "JANCIS" pulcējās kopā, lai atvērtu sirdis vasarai. Šajā, smiekliem un radošām aktivitātēm bagātā pasākumā piedalījās visa "Janča" kuplā saime. Kopības sajūta bija neatņemama šī pasākuma daļa. Pat lietus, krusa un negaiss mūsu Dārza svētkiem nebija par šķērsli, tie kļuva divtik sirsnīgāki un draudzīgāki! Šie dārza svētki noteikti bija arī kā izglītojošs notikums, kas mazajiem uzskatāmi parādīja, kā pašu spēkiem var radīt svētkus ierastajā vidē.

Paldies Vangažu mūzikas un mākslas skolai par jauko pārsteigumu mazo mākslinieku izpildījumā.

Tā viennozīmīgi bija sirsnīga, jestra neaizmirstama kopā būšana ar mazajiem kolēģiem un viņu vecākiem! Un šķiet, ka “Jancī” ir dzimusi jauna tradīcija!