Vakances
1

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000067986
Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde “Skudriņas”
Reģ.Nr.4301903257
aicina darbā SKOLOTĀJU LOGOPĒDU uz 1 slodzi
(profesijas kods 2352 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;
 • organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas darbu sadarbībā ar pedagogiem un bērnu vecākiem;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti un atzinumu sagatavošanu;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi ar izglītojamajiem, vecākiem un kolēģiem.

Prasības pretendentēm/- tiem:

 • normatīvajiem aktiem atbilstoša augstākā izglītība (var būt students);
 • labas saskarsmes un pozitīvas komunikācijas prasmes;
 • vēlme un prasmes organizēt un vadīt mācību, un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai;
 • motivācija mācīties un pilnveidot savu profesionālo meistarību;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz 1 slodzi  (30 stundas nedēļā) uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 1196,00 EUR par 1  slodzi pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

Pieteikumu, norādot “Skolotājs logopēds” var iesniegt līdz 2023.gada 20.oktobrim:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde “Skudriņas”, Saules iela 34, Garkalne, Ropažu novads, LV-2137;
 • personīgi  iestādē pie vadītāja, adresē - Saules iela 34, Garkalne, Ropažu novads (iepriekš sazinoties pa tālruni 20235410);
 • rakstot e-pastu pii.skudrinas@ropazi.lv

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk.,  vēlams arī  apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  lietveža leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar iestādes lietvedi.