Projekti Izglītība
1
1

 

 

 

Upesleju pirmsskolas pedagogi Erasmus projekta “The next level!” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000145675) ietvaros piedalījās mācību mobilitātē Antālijā, kur International Education Academy CEKDEV notika pedagogu apmācības par WEB TOOL 2.0 izmantošanas iespējām mācību procesā, lai  veicinātu pedagogu prasmi efektīvi izmantot digitālās tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā, paaugstinot digitālo kompetenci un pielāgojoties straujajai tehnoloģiju attīstībai.

Atgriežoties mājās pedagogi turpināja WEB TOOL. 2.0 apguvi un praktisko pielietošanu, izstrādāja dažādus materiālus un integrēja jauniegūtās zināšanas un prasmes sava ikdienas darbā. 

2024. gada maijā mācību mobilitātes dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā Ropažu novada pedagogiem, kas notika Upesleju sākumskolā. Pasākumā laikā mūsu pedagogi dalījās ar iegūto pieredzi un praktiskiem izstrādātiem materiāliem ar saviem novada kolēģiem. Prezentācijas laikā  tika paradīti ne vien digitālie rīki,  bet arī fokusēts katra rīka pielietojums mācību procesā,  kā arī vairāku rīku kombinēšana satura efektivitātes paaugstināšanai. Tika demonstrēts digitālo saturu veidošanas process. Noslēgumā ar kolēģiem tika diskutēts par katra rīka, platformas un metodes pielietojuma efektivitāti, funkcijām un lietderību mācību procesā.