Projekti
1

12.maijā Kubulu Kultūras namā (Balvu ielā 15, Kubulos) notiks projekta “Latvijas zaļie ceļi” atklāšanas pasākums.

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Ropažu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

1