Jauniešiem Novads Vide
Meža dienas

Arī šogad, Ropažu novada pašvaldībai piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkursā, īstenotas “Meža dienas”. “Meža dienas” tiek īstenotas ik gadu ar mērķi radīt zaļāku un sakoptāku Latviju, veicinot sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, liekot padomāt par koku nozīmi mūsu dzīvē un vērtībām, ko tie dod cilvēkiem.

Pasākuma ietvaros, 5. oktobrī, Ropažu vidusskolas 4. klasei notika izzinoša un izglītojoša lekcija ar prezentāciju par ainavu labiekārtošanu un tās nozīmi, ko vadīja ainavu arhitekte Valda Eglīte.

Savukārt 8. oktobrī stādīšanas darbos, piedaloties pašvaldības pārstāvjiem, Ropažu vidusskolas skolotājiem un skolēniem, atjaunots Ropažu muižas parka krāšņums un ainaviskā parka vērtība. Projekta ietvaros šogad iestādīti 20 skuju un lapu kokaugi – baltegles, lapegles, divdaivu ginka koki, kļavas, ceriņlapu katalpas, nokarenais zeltzaru vītols, baltie zīdkoki un ievas.

Latvijas sabiedrība “Meža dienās 2021” tika aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem. Šī gada moto: “Veidosim daudzveidīgāku Latviju un tīkamāku tās ainavu!”

Projektu atbalsta: Meža attīstības fonds.