Projekti Jauniešiem
Projekts
PD

Ja tu esi Ropažu novada jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, vai arī pazīsti tādu jaunieti, piesakies projektam “PROTI un DARI”!

Kas notiks projektā?
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (NEET), un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu centru darbībā.

Katram jaunietim tiks izveidota 2 līdz 9 mēnešus gara individuāla aktivitāšu programma, kas balstīta viņa vajadzībās, zināšanās, prasmēs, darba pieredzē. Programma dos iespēja iegūt darba praksi, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie citiem speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša individuālā pasākumu programma?

Individuālā pasākumu programma, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, var ietvert šādas aktivitātes:

  • regulārs, individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
  • individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
  • speciālistu konsultācijas,
  • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
    brīvprātīgā darba aktivitātes,
  • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  • ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Kur var pieteikties?

Sūti ziņu uz ilze.klavina@ropazi.lv  vai rac.sauriesi@ropazi.lv un noskaidro savas iespējas!