Kultūra
1

2007. gada 16. martā Cekules ciemā tika atklāts dienas centrs, vieta kurā iedzīvotājiem pulcēties dažādām aktivitātēm, saturīgai brīvā laika pavadīšanai, dažādām izglītības un radošām nodarbībām. Šogad radošās attīstība centrs “Cekule” atzīmēja jau 15 gadu jubileju.

Pirmā dienas centra vadītāja bija Inese Lophuna, no 2015. gada centru vada Olga Osipova, kopā ar administratori Aksanu Kiseļovu.

Šo gadu laikā kopā ar ciema iedzīvotājiem ir sakopta ciema teritorija, ar novada atbalstu ierīkots sporta laukums futbolam un volejbolam, izveidoti dažādi apstādījumi un vides objekti.

Centra apmeklētāji ir aktīvi pasākumu apmeklētāji – vienmēr piedalās novada rīkotajos pasākumos – sporta spēlēs, Ulbrokas ezera regatē, kultūras pasākumos. Arī Cekulē notiek sporta spēles un dažādi citi pasākumi, ciema iedzīvotāji kopā dodas velo izbraucienos, ekskursijās un laivu braucienos.  Īpaši tiek svinēti svētki – Ziemassvētki ar eglītes iedegšanu, Meteņi ar tradicionālo salmu lelles dedzināšanu un pankūkām, Lieldienas, bērnu  diena, senioru diena un citas.

Centra vadītājai ir ieceres arī jaunu tradīciju ieviešanai, lai ciema iedzīvotājiem turpinātu radīt patīkami vidi un piederības sajūtu.