Projekti
Stopiņu pagasta jauniešu deju kolektīva "Pastalnieki" dalībnieki Sakas novada tautastērpos

Pateicoties biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” rīkotajam projektu konkursam, BDR Amatieru kolektīvu biedrība "RAKSTI" ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu Nr.20-04-AL25-A019.2202-000002 “Raitu dejas soli ar jauniem tautas tērpiem”.

Projekta mērķis bija iegādāties Sakas novada tautas tērpus Stopiņu pagasta jauniešu deju kolektīva "Pastalnieki" vajadzībām. Projekta ietvaros tika iegādāti meiteņu tautas tērpi - Sakas brunči (12 gab.),  vilnas ņieburi (12 gab.), vainagi (12 gab.) un puišu vestes (12 gab.).

Projekta realizācija veicinās tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī iedzīvotāju iniciatīvu Ropažu un Salaspils novados. ELFLA publiskais finansējums – 3596,40 eiro.

Pastalnieki