Kultūra
1

Ropažu Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija “Madaras” dibināta 2005.gadā. Studijas pamata darba virzieni ir adīšana, tamborēšana, rokdarbi ar papīru – apsveikuma kartiņu gatavošana, mezglošana, zīda apgleznošana, aušana uz rāmja, filcēšana. Dažādu rokdarbu darināšana dod iespēju radoši izpausties, kā arī saglabāt un nodot tālāk no vecvecākiem mantotās zināšanas un prasmes un izkopt mūsu kultūrmantojumu. Vienmēr ir gandarījums, ja prieks par padarīto ir gan darinātājam, gan skatītājam!

TLMS “Madaras” katru gadu organizē un piedalās dažādos nu jau tradicionālos tautas lietišķās mākslas pasākumos. Šī gada pirmais pasākums “Laiki mainās, rokdarbi paliek!” norisinājās 11.martā Ropažu Kultūras centrā. Jau piekto gadu “Madaras” aicināja pie sevis čaklās rokdarbu meistares no dažādiem novadiem, kas pārstāvēja Saulkrastu “Krustaines”, Siguldas “Madaras”, Suntažu “Spangas”, Mālpils “Urgas” un Ogres “Kamolīti”. Šis pasākums dod iespēju visām rokdarbniecēm atkal satikties, iepazīties ar kolēģu veikumu, redzēt kā un ko dara kaimiņu novados. Pasākuma laikā parasti tiek rīkota arī neliela improvizēta rokdarbu izstāde, kurā savus darbus izrāda visi kolektīvi. Šogad izstādē varēja apskatīt un novērtēt dažādus rokdarbus, darinātus dažādās tehnikās – adījumi, tamborējumi, filcējumi, “tīmekļojumi”, gleznojumi uz zīda, smalki izšuvumi un papīra darbi, stikla vitrāžas, pērļojumi, šūti apģērbi un pat koka amatniecības darbi. Izstādes eksponātus bija ļauts gan apskatīt, gan aptaustīt, pat uzvilkt mugurā un, protams, noskaidrot darbu veikšanas paņēmienus!

Mēs – Ropažu “Madaras” šogad esam paguvušas piedalīties arī darbu atlasēs XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādei “Mēs” un tērpu skatei “Radošais nemiers”, kuru organizē "Latviešu tautas mākslas savienība". Esam ieguvušas tiesības pirmo reizi pārstāvēt Ropažu Kultūras centra rokdarbnieces abos nozīmīgajos notikumos. Šis būs kā sapņa piepildījums mūsu ilggadējai vadītājai un “Madaru” izveidotājai Astrīdai Alksnei, kura devās mūžībā šī gada sākumā. Astrīdas Alksnes aizsākto iniciatīvu šogad realizējām līdz galam kopā ar Ropažu Kultūras centra vadības lielu atbalstu.

“Madarām” šogad gaidāmi vēl daudzi interesanti pasākumi. 1.aprīlī – nozīmīgajā visas Latvijas mēroga pasākumā “Satiec savu meistaru”, kurā mēs piedalāmies jau ceturto gadu, šogad piedāvāsim reljefā tamborējuma meistarklasi. 17.jūnijā piedalīsimies Vispasaules publiskās adīšanas dienā Ropažos. Jūlijā gatavosimies Mākslas un amatniecības izstādei “Dievs” no izstāžu triādes “Dievs. Daba. Darbs.”, kuru organizē TLMS “Smiltene” un izstādi iekārto Smiltenes novada Mēru muižā. Dalība šajās Mākslas un amatniecības izstādēs Mēru muižā mums arī ir kļuvusi par jauku tradīciju, kuru turpinām jau ceturto gadu pēc kārtas. Oktobra sākumā visus aicinām uz mūsu gadskārtējo rudens izstādi Ropažu Kultūras centrā, kas tiek veltīta Starptautiskajai senioru dienai. Protams, TLMS “Madaras” varēs satikt arī dažādos Ropažu Kultūras centra rīkotajos pasākumos! Ceru uz Ropažu novada iedzīvotāju atsaucību, apmeklējot mūsu darbu izstādes un pasākumus.  

“Madaras”- tas ir labs noskaņojums, veselīga un lietderīga nodarbošanās, mūžizglītība, kas neļauj iesūnot prātam, kas atjauno pelēkās šūniņas. “Madaras” palīdz uzlabot veselību, tās ir labas zāles pret depresiju. Visbeidzot šeit ir labi draugi, kas vienmēr tevi atbalstīs gan labos, gan sarežģītos dzīves mirkļos. Gaidām savā pulciņā Ropažu Kultūras centrā ik trešdienu no plkst.9.00 līdz 14.00 visas čaklo roku īpašnieces.