Pašvaldība
1

17. un 18.augustā Ropažu novada Muceniekos un Dreiliņos, saskaņā ar 2022. gada 6.jūlija Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu, tika demontēti divi padomju laika  pieminekļi. Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”, kas stājās spēkā 2022.gada 23.jūnijā. Objektu demontāža tika veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kā jau tika informēts iepriekš, Ropažu novada pašvaldības dome, gatavojot lēmumu saistībā ar minētajiem pieminekļiem, veica informācijas pārbaudi un secināja, ka šo objektu atrašanās vietās nav karavīru apbedījumu, tajās nav notikušas kaujas un tās uzskatāmas tikai par vizuālu atgādinājumu padomju laika okupācijas laikam un padomju armijas slavināšanai, kas šī brīža ģeopolitiskās situācijas kontekstā ir atgādinājums tai nežēlībai, agresijai un brutālai vardarbībai ar kādu Krievijas Federācija īsteno starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu izvēršot  plašu militāro agresiju.